وبسایت رسمی خرید بیمه های تکمیلی درمان و
بیمه های مسافرتی

شرکت بیمه آسماری
و شرکت کمک رسان ایران
(SOS)

بیمه آسماری

بیمه تکمیلی درمان انفرادی،خانواده و بیمه مسافرتی

طرح درمان خانواده SOS

طرح درمان خانواده SOS

درمان تکمیلی خانواده خود را با بیمه آسماری و شرکت کمک رسان ایران (SOS) تجربه کنید.
بیمه تکمیلی

بیمه تکمیلی

بیمه درمان تکمیلی ایده آل کسب و کارتان را با بیمه آسماری و شرکت کمک رسان ایران (SOS) تجربه کنید.
بیمه مسافرتی

بیمه مسافرتی

ما نیازهای شما در سفر درک کرده ایم و بهترین خدمات را برای حمایت بیمه ای در مسافرت برای شما طراحی کرده ایم.
image

بیمه تکمیلی درمان

شما با انتخاب بیمه آسماری و شرکت کمک‌رسان (SOS) نه تنها امنیت و آرامش خانواده و کارمندان خود در روزهای سخت را بیمه کرده‌اید، بلکه از برنامه‌های سلامتی ما نیز بهره‌مند شده و گام بزرگی در حفظ سلامتتان برداشته‌اید...

برای عضو شدن در بیمه درمان تکمیلی آسماری آماده اید؟

بیمه مسافرتی خارج از کشور

هر گروه از مسافران نیازهای خاص خود را در سفر دارد با بیمه مسافرتی آسماری به شما امکان انتخاب طرح بیمه ای مناسب خود را در سفر می دهد
image
خرید اینترنتی بیمه مسافرتی و بیمه تکمیلی درمان شرکت بیمه آسماری